Đáp ứng nhu cầu cần việc làm cho lao động nông thôn

0
551

Vùng nông thôn nước ta hiện đang tồn tại một lượng lớn các lao động đang can viec lam. Rất nhiều chính sách đưa ra để giải quyết nhu cầu này và đạt được hiệu quả nhất định.

Đối với lao động sức khỏe tốt

Đại bộ phận các lao động đang can viec lam tại nông thôn là những người trong độ tuổi lao động từ 18 đến 40 tuổi. Những lao động này được đánh giá là sức khỏe tốt, có khả năng đào tạo và chuyên cần. Để giải quyết nhu cầu việc làm cho những lao động này, các cơ quan chức năng thống nhất các chủ doanh nghiệp, chủ nhà máy, khu công nghiệp, những đơn vị đang hoạt động trên địa bàn có trách nhiệm thu nhận và tạo công ăn việc làm cho các lao động trên. Phần lớn nhưng lao động này đều xuất phát từ nông nghiệp, nay không còn đất canh tác do chính sách phát triển công nghiệp, thu hồi quỹ đất để xây dựng các nhà máy, khu công nghiệp mới. Khi tham gia xây dựng trên đất nông nghiệp, hầu hết các chủ doanh nghiệp đều có cam kết với cơ quan chức năng và người dân về việc đào tạo các lao động địa phương thành công nhân, kĩ sư nhà máy để có thu nhập.

Đối với người già, sức khỏe kém

Cũng như các lao động có sức khỏe tốt, bộ phận không nhỏ các lao động lớn tuổi, sức khỏe kém cũng rơi vào tình trạng thất nghiệp, không có thu nhập khi không còn đất nông nghiệp để canh tác. Tuy nhiên các lao động này không còn khả năng đào tạo và làm việc tại các nhà máy. Chính vì vậy chính quyền đưa ra giải pháp khôi phục và phát triển nghề truyền thống, tạo việc làm cho những lao động này. Những nghề truyền thống như thêu dệt, làm đồ thủ công đa phần khá nhẹ nhàng, thời gian không bó buộc lại tận dụng được khả năng sáng tạo và lưu giữ được nghề truyền thống của ông cha. Chính sách việc làm này đã được rất nhiều người lao động can viec lam ủng hộ và phát triển hiệu quả.

can-viec-lam-2
Người quá tuổi lao động vẫn có thể làm việc và có thu nhập từ việc làm truyền thống.

Đối với lao động giỏi

Những lao động giỏi, có khả năng đào tạo trình độ cao đang can viec lam sẽ được địa phương tạo điều kiện xuất khẩu lao động tại nước ngoài. Việc làm này sẽ giúp đem lại thu nhập cao và mở ra cơ hội phát triển cho các lao động tỉnh lẻ nước ta. Những lao động này sau khi về nước sẽ có vốn tích lũy và khả năng làm việc tại các vị trí cao cấp trong nhà máy. Nhờ đó nền công nghiệp và kinh tế nước ta cũng mở ra nhiều cơ hội phát triển hơn từ những lao động giỏi này.

Lan Anh

Bình luận