Làm thế nào để doanh nghiệp tuyển dụng nhân lực xuất sắc có hiệu quả

0
259

Làm sao để tuyển dụng được nguồn nhân lực có chất lượng cao, có thể làm được việc cho công ty là vấn đề khiến các nhà tuyển dụng luôn đau đầu. Trong khi kinh nghiệm đối với sinh viên mới ra trường hiện nay là rất yếu. Vậy về phía doanh nghiệp bạn nê làm gì để có thể thu hút được nguồn nhân lựa có chất lượng tốt, tay nghề cao, có thể tuyên dụng được những nhân viên xuất sắc hiệu quả? Canvieclam sẽ đưa ra một số định hướng cho bạn

1. Về lãnh đạo

– Phải có đam mê, hoài bão lớn, cùng tầm nhìn và xác định đúng đắn các giá trị sống cốt lõi

– Phải có khả năng lãnh đạo bản thân. Lãnh đão được bản thân mới có thể lãnh đạo người khác.

– Có khả năng loại bỏ cái TÔI ra khỏi công việc

– Có khả năng thấu hiểu người khác

– Có khả náng thích nghi và sẵn sàng thích ứng với mọi sự thay đổi

– Có khả năng thấu hiểu các đối thủ cạnh tranh

– Có khả năng thấu hiểu doanh nghiệp và các nhân viên của mình

– Có khả năng thấu hiểu các đối tác và khách hàng

– Có khả năng thấu hiểu môi trường kinh doanh và xu thế phát triển của nó trong tương lai

– Phải thấu hiểu tâm lý và hệ thống tâm lý của bản thân

– Có khả năng động viên và truyền cảm hứng cho người khác

– Có khả năng phát triển bản thân và năng lực lãnh đạo cao

– Có khả năng đào tạo và huấn luyện đội ngũ kế cận

tuyen-dung-nhan-su-thi-truong-ban-le-copy

2. Về môi trường làm việc

– Doanh nghiệp phải có tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi phù hợp các giá trị sống cốt lõi của nhân viên

– Nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và quy trình làm việc của mỗi cá nhân trong tổ chức phải rõ ràng.

– Văn hóa của doanh nghiệp phải phù hợp với nhân viên

– Phải phát huy được tiềm năng của nhân viên

3. Về quy trình tuyển chọn

– Phải tiện lợi, đơn giản nhưng hiệu quả, không để xảy ra những sự bất hợp lý. Ví dụ như để sàng lọc và tuyển chọn tốt thì cần có nhân viên có năng lực thấp hơn đi phỏng vấn, đánh giá ứng viên vào những vị trí cấp cao hơn.

– Tạo cơ hội cho những trường hợp ngoại lệ tự thể hiện, phát triển bản thân

4. Về công cụ

– Cần xác định được khả năng thực sự của mỗi nhười và mức độ hạn chế của công cụ đang sử dụng

– Chỉ nên dùng để tham khảo chứ phụ thuộc vào quá nhiều công cụ để đánh giá con người

5. Về con người trong hệ thống tuyển dụng

– Phải có khả năng lãnh đạo bản thân

– Phải có khả năng thấu hiểu bản thân và thấu hiểu người khác

– Biết cách loại bỏ sự cảm tính của bản thân trong đánh giá năng lực ứng viên

– Phải làm chủ được các công cụ

– Có kỹ năng đặt câu hỏi tốt

6. Về chính sách đãi ngộ

– Phải phù hợp với nhu cầu của nhân viên

– Phải có chính sách đãi ngộ riêng đối với các nhân viên làm việc lâu năm, trung thành.

– Phải đem lại sự hài lòng cho nhân viên.

– Phải nhất quán, công bằng và bình đẳng

Bình luận